Home

Werktuigkundige installaties hebben de laatste jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt als gevolg van de stijgende energieprijzen en het bewustzijn dat we zuinig moeten omgaan met onze planeet zodat we onze ecologische voetafdrukken zo veel als mogelijk beperken.


Vink Installatie Advies en Projectmanagement wilt u graag van dienst zijn om samen met u installaties te (laten) realiseren die voldoen aan de laatste technische ontwikkelingen en het PvE (programma van eisen) waar maken.